Göz Hastalıkları

DOĞUMSAL GÖZ HASTALIKLARI

DOĞUMSAL KATARAKT

 

Çocukluk çağında katarakt doğuştan olabileceği gibi sonradan enfeksiyonlar, yaralanmalar ya da metabolik bozukluklar nedeni ile de meydana gelebilir. Doğumsal katarakta her 1000 yeni doğanda 4 oranında rastlanmaktadır. Erken dönemde tespit ve tedavi edilmemesi kalıcı görme kaybına, şaşılığa ve kontrolsüz göz hareketlerine neden olabilir. Doğumsal katarakt tedavisinde ameliyat zorunluluk değildir ancak katarakt diğer göz hastalıklarının tetiklenmesine sebep olabilir. Bu durumda ameliyat tek seçenek haline gelebilir.

 

DOĞUMSAL GLOKOM

 

Doğumdan itibaren bazı çocukların göz içi basınçları fazla olabilir. Bebeklerde sklera denilen gözün beyaz kısmı esnek olduğu için göz küresi irileşir ve incelir. Bu duruma buftalmus adı verilir. Basınç daha da arttığında göz sinirlerinin içindeki aksonal akım baskılanarak, göz sinirinde hasar oluşup kalıcı görme kaybı yaşanabilir. Doğumsal glokomun medikal tedavisi yoktur, cerrahidir.

 

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ, ROP

 

Prematüre olarak erken doğan bebeklerin gözlerinde görülebilen en önemli sorunlardan biridir. Normal zamanında doğan bebeklerin retina damar sistemi doğuma dek tamamlanırken erken doğanlarda bu doğumdan sonra devam eder. Prematüre bebeklere uygulanan yüksek konsantrasyonlarda verilen oksijen, gözdeki retinal damarların anormal gelişmesine sebep olabilir. Bunun duruma kısaca ROP olarak anılan, Prematüre Retinopatisi denir. Erken dönemde tedavi edilmezse kalıcı görme hasarı gelişebilir. Bu nedenle erken doğan bebeklerde uygun koşullarda ROP muayenesi çok önemlidir.

 

ROP GELİŞME RİSKİ HANGİ BEBEKLERDE YÜKSEKTİR?

 

Normal gebelik 40 olarak tanımlanır 37 hafta tamamlanmadan önce doğan bebekler prematüre olarak kabul edilir. Prematüre olup 2500 gramdan az doğan bebekler ise düşük doğum ağırlıklı bebekler denir. En sık ROP görülen grup 1000 gramın altında doğan prematüre bebeklerdir. 1500 gramın altında ve 32'inci haftadan önce doğmuş tüm bebeklerde mutlaka ROP muayenesinin yapılmalıdır. Ayrıca prematüre bebeklerde akciğer, kalp damar rahatsızlıkları, yaşanabilecek enfeksiyonlar da ROP riskini arttırabilir.

Bizi Takip Edin