Göz Hastalıkları

GLOKOM (GÖZ TANSİYONU)

GLOKOM (GÖZ TANSİYONU)

 

Dünyada önlenebilir körlük sebepleri arasında ilk sıralarda yer alır. 40 yaşın üzerinde görülme oranı yaklaşık olarak yüzde 2 olup oran yaşla birlikte artmaktadır. Özellikle ailesinde göz tansiyonu hastalığı bulunanlarda riskin 4-5 kat arttığı bilinmektedir. Göz içindeki basıncın yükselmesi sonucunda optik sinirin zarar görmesi olarak tanımlanabilir. Halk arsında Karasu olarak bilinir. Glokom uygun tedavi edilemezse, göz içi basınç sürekli yüksek seyrederse görme yetisi kalıcı olarak kaybedilebilir. Genellikle yavaş ilerleyen ve sinsi bir hastalıktır. Hastalığın başlangıç aşamasında çoğu hastada belirti vermez. Bu nedenle 40 yaşın üzerinde olan ve ailesinde göz tansiyonu bulunan kişilerin düzenli olarak kapsamlı göz muayenesinden geçmeleri önerilmektedir.

 

GLOKOM RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER NELERDİR?

 

Göz tansiyonu riskini arttırabilen durumlar şöyle sıralanabilir;

 

 

GÖZ TANSİYONUNUN BELİRTİLERİ VAR MIDIR?

 

Çoğu zaman belirti vermese de müphem şikayetlere yol açabilir.

 

 

GÖZ TANSİYONU TANISI NASIL KONULUR?

 

Glokom tanısı hastanın ömür boyu göz tansiyonu damlası kullanmasını gerektiren ciddi bir tanıdır, sadece göz tansiyonu ölçerek tanı konması doğru olmaz. Kornea kalınlığı ölçümü, OCT cihazıyla retina lif analizi, ganglion hücre analizi, görme alanı gibi ileri tetkikler yanı sıra biomikroskobik olarak ön segment ve açının dikkatlice değerlendirilmesi önemlidir. Bazı durumlarda hastayı ayrı zaman dilimlerinde birden fazla kez değerlendirmek gerekebilir. Tanı almış hastaların belli aralıklarla kontrol edilmesi çok önemlidir.

 

GÖZ TANSİYONU TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

 

İlk aşamada göz tansiyonu damlaları kullanılır. Aksi söylenmedikçe tedavi ömür boyu sürer. Damlaların yeterli olmadığı ya da damlalara karşı allerji geliştiği durumlarda cerrahi seçenekler uygulanır. Kime nasıl bir cerrahi uygulanacağına hekim karar verir.

 

 

 

Bizi Takip Edin