Göz Hastalıkları

KERATOKONUS

KERATOKONUS

 

Kornea tabakasının ilerleyici olarak incelmesi ve öne doğru sivrilmesi olarak tanımlanabilir. Yüksek miyopi ve astigmatla birlikte seyreder. Korneanın yapısal bir hastalığıdır. Genellikle 15-25 yaş arasında başlasa da 15 yaşından önce de görülebilir. 35-40 yaşlarına kadar ilerleme eğilimindedir. Toplumda 2000 kişide bir görülse de allerjik göz hastalığı olanlarda ya da aile öyküsü olanlarda daha sık rastlanır. Genellikle hastalar miyop astigmatlarının sürekli artması ve gözlüğe rağmen yeteri kadar iyi görememe şikayeti ile doktora baş vururlar.

 

KERATOKONUS NEDEN OLUR

 

Sebebi tam olarak bilinmese de genetik faktörler, allerjik sorunlar, gözleri sürekli ovuşturmak sıklıkla sorumlu tutulur. Tanı alan hastalarda allerji ile mücadele etmek ve mikrotravmalardan kaçınmak önerilir.

 

KERATOKONUS BELİRTİLERİ NELERDİR?

 

 

KERATOKONUS TANISI NASIL KONUR, NASIL TAKİP EDİLİR?

 

Rutin muayenede şüphe duyulabilse de kesin tanı korneanın ön ve arka yüzünü detaylı inceleyebilen topografi cihazı ile yapılan ölçümler ile konur. Kliniğimizde bu amaçla Pentacam Topografi cihazı kullanılmaktadır. Takipte ilerleme olup olmadığı topografik ölçümler le yapılır.

 

KERATOKONUSUN AMELİYATI VAR MIDIR?

 

Hastalıkta iki ana problem vardır ilki hatalığın ilerlemesi ikincisi daha iyi görmenin sağlanması. Her iki aşamada farklı cerrahiler gerekebilir.

 

Bizi Takip Edin