Göz Hastalıkları

KIRMA KUSURLARI

 

KIRMA KUSURLARI

 

Cisimlerin net olarak görülebilmesi için, göze gelen ışınların retinada tam görme merkezinde odaklanması gerekmektedir. Gelen ışınların tam retinada odaklanamaması durumuna genel olarak kırma kusurları denir ve miyopi, hipermetropi, astigmat ve presbiyopi olmak üzere çeşitli tipleri vardır.

 

MİYOPİ

 

 

ASTİGMAT

 

 

HİPERMETROPİ

 

 

PRESBİYOPİ

 

Göz merceğinin yaşlanması sonucu yakın okuma mesafesinin bozulması, git gide 40-45 cm den uzaklaşmasıdır. Yakında ilave yakınsak mercek kullanmak suretiyle düzeltilir. Ülkemizde ortalama başlangıç yaşı 44-45 civarındadır. Yaş ilerledikçe artar.

 

YAKIN GÖRME TEDAVİSİ

 

En basit tedavisi basit okuma gözlükleri takmaktır. Gözlük takmak istemeyenler için, günlük takıp çıkarılan yakın kontakt lens ya da bunu da pratik bulmayanlar için trifokal (akıllı ) mercek ameliyatları uygulanabilir. Yakın görüş için tanımlanmış pek çok ameliyat biçimi olmakla beraber şeffaf lens ekstraksiyonu (CLE ) ve trifokal mercek uygulanması en kabul gören ve hasta memnuniyeti en yüksek olan yöntemdir.( bknz: katarakt ve akıllı mercekler)

Bizi Takip Edin