Kalite Yönetimi

A.Atakan KARAEMİNOĞULLARI (Başhekim)

01.01.1967 Ankara Doğumlu İlköğretim Sincan’da orta ve lise öğretimi Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı.
1990 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesin’den mezun oldu.
1998 yılında S.B. Ankara E.A.H.Göz Kliniğinde Uzmanlığını tamamladı.
1999-2008 yılları arasında Aydın Devlet Hastanesi Göz Kliniğinde görev yaptı.
2008 yılında Aydın Devlet Hastanesi’nden ayrılarak Özel Aydın Göz Hastanesinde hem kurucu ortak, hemde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaya başladı.
2014 Mart tarih itibariyle Özel Aydın Göz Hastanesi Başhekimliği görevini devralarak bu görevide yürütmeye başladı. SKS Yönetim Direktörümüz Bilgehan ZORLUOĞLU’dur.

 

Sağlık Kalite Standartları “SKS”
Sağlık Kalite Standartlarının amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal performans katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu,
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini,
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları,
  • Öz değerlendirme sürecini,
  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri,
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri,
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları,
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri,
  • Düzeltici ve önleyici faaliyetleri yönetir.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
KOMİTE ÜYELERİ GÖREVLERİ
A.Atakan Karaeminoğulları Başhekim
Bilgehan ZORLUOĞLU Kalite Birim Sorumlusu
Dilek SAÇU Başhemşire
Harika ÇEVİKEL Başhekim Yard.
Melek PİŞKİN Halkla İlişkiler
M. Yasin ERZİN Yardımcı Hizmetler Sorumlusu

 

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
KOMİTE ÜYELERİ GÖREVLERİ
A.Atakan Karaeminoğulları Başhekim
Bilgehan ZORLUOĞLU Kalite Birim Sorumlusu
Dilek SAÇU Başhemşire
Sevilay AKKAŞ ÇOBANLAR EKK Hemşiresi
M. Yasin ERZİN Yardımcı Hizmetler Sorumlusu

 

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
KOMİTE ÜYELERİ GÖREVLERİ
A.Atakan Karaeminoğulları Başhekim
Bilgehan ZORLUOĞLU Kalite Birim Sorumlusu
Dilek SAÇU Başhemşire
Muharrem Çetinkaya Bilgi İşlem Sorumlusu
M. Yasin ERZİN Yardımcı Hizmetler Sorumlusu

 

 

EĞİTİM KOMİTESİ
KOMİTE ÜYELERİ GÖREVLERİ
A.Atakan Karaeminoğulları Başhekim
Özlem Polatlı Başhekim Yard.
Harika ÇEVİKEL Başhekim Yard.
Bilgehan ZORLUOĞLU Kalite Birim Sorumlusu
Dilek SAÇU Başhemşire
Sevilay AKKAŞ ÇOBANLAR EKK Hemşiresi

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
KOMİTE ÜYELERİ GÖREVLERİ
A.Atakan Karaeminoğulları Başhekim
Özlem Polatlı Başhekim Yard.
Harika ÇEVİKEL Başhekim Yard.
Bilgehan ZORLUOĞLU Kalite Birim Sorumlusu
Dilek SAÇU Başhemşire
Sevilay AKKAŞ ÇOBANLAR EKK Hemşiresi

 

MAVİ KOD EKİBİ
KOMİTE ÜYELERİ GÖREVLERİ
Kamil Poyraz Acil Servis Sorumlu Hekimi
Dilek Saçu Başhemşire
Nöbetçi Güvenlik Personeli
M. Ali Boz Anestezi Teknisyeni
Servis Hemşiresi

 

BEYAZ KOD EKİBİ
KOMİTE ÜYELERİ GÖREVLERİ
Nöbetçi Güvenlik Personeli
Metin Demir Temizlik Hizmetleri
Dilek SAÇU Başhemşire
Bilgehan Zorluoğlu Hastane Müdürü

 

KIRMIZI KOD

 

Söndürme Ekip Sorumlusu: Mustafa ÖRNEK

Ad Soyad Hastanedeki Görevi / Ünvanı Ekip Görevi
Metin Demir Temizlik Personeli Genel
Deniz Coşar Poliklinik Sekreteri Bodrum Kat
Aslı Özbay Poliklinik Sekreteri Zemin Kat
Şeyma Bozdoğan Poliklinik Sekreteri Zemin Kat
Saniye Ak Poliklinik Sekreteri Zemin Kat
Pelin Arslan Poliklinik Sekreteri 1/ 2 Kat
Adem Cuman Ameliyathane Görevlisi 1/ 2 Kat
Kürşat Madran Ameliyathane Görevlisi 1/ 2 Kat

 

 

Kurtarma Ekip Sorumlusu: Bilgehan Zorluoğlu

Ad Soyad Hastanedeki Görevi / Ünvanı Ekip Görevi
Melek Pişkin Halkla İlişkiler Genel
Oğuzhan Çiftçi Hasta Kayıt – Kabul Bodrum Kat
Esra Çetinkaya Hasta Kayıt – Kabul Zemin Kat
Binnaz Bozkurt Biyolog / Numune Alma Zemin Kat
Özden Yavaş Hasta Kayıt – Kabul Zemin Kat
Gülsevim Taşçı Poliklinik Sekreteri 1/ 2 Kat
Arife Demircan Temizlik Personeli 1/ 2 Kat
Büşra Keskin Hasta Kayıt – Kabul 1/ 2 Kat

 

 

 

Yaralı Transfer ve İlk Yardım Ekip Sorumlusu: Dilek Saçu

Ad Soyad Hastanedeki Görevi / Ünvanı Ekip Görevi
Burhan Yaşa Acil Tıp Teknisyeni Genel
Merve Aksay Acil Tıp Teknisyeni Bodrum Kat
Osman Sarı Acil Tıp Teknisyeni Zemin Kat
Serap Aytar Acil Tıp Teknisyeni Zemin Kat
Yasemin Çobanoğlu Hemşire Zemin Kat
Nayile Büyükçoban Hemşire 1/ 2 Kat
Sevilay Akkaş Hemşire 1/ 2 Kat
Mürşide Ören Hemşire 1/ 2 Kat

 

 

 

Teknik Arıza / Onarım Ekip Sorumlusu: M. Yasin Erzin

Ad Soyad Hastanedeki Görevi / Ünvanı Ekip Görevi
Muharrem Çetinkaya Bilgi İşlem Sorumlusu Genel
Gülay Sümer Medikal Muhasebe Genel

 

 

Akılcı İlaç Kullanımı Ekip Sorumlusu
Adı Soyadı İletişim Bilgileri Telefon
Harika ÇEVİKEL aydingoz@aydingoz.com.tr
Akılcı İlaç Kullanımı Ekip Sorumlusu Yardımcısı
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
Dilek SAÇU bilgi@aydingoz.com.tr
ÜYE LİSTESİ (Altı Kişiden Oluşmalıdır)
Gerekli Şartlar Adı / Soyadı Unvan / Branş
Yönetimi temsilen ilaç ve hizmet alımından

sorumlu başhekim yardımcısı

Op. Dr. Harika ÇEVİKEL Başhekim Yard.
En az üç farklı branştan birer hekim Uzm. Dr. A. Naip ÇAPANOĞLU Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
En az üç farklı branştan birer hekim Op. Dr. Özlem POLATLI Göz Hastalıkları Uzmanı
En az üç farklı branştan birer hekim Dr. Kamil POYRAZ Acil servis hekimi
Hastane baş eczacısı
Hastane başhemşiresi Dilek SAÇU Başhemşire
Hastane farmakovijilans sorumlusu Yasemin ÇOBANOĞLU Servis Sorumlu Hemşiresi
Hastane hasta hakları birim sorumlusu Melek PİŞKİN Halkla İlşkiler
Varsa farmakoloji alanında uzmanlığını yapmış veya doktorasını tamamlamış

hekim yoksa bu şartları sağlayan eczacı

 

 

Varsa bir klinik eczacı Dursun YARIMCA Eczacı
Varsa diğer üye

 

 

BİNA TURLARI EKİBİ
EKİP ÜYELERİ GÖREVLERİ
A.Atakan Karaeminoğulları Başhekim
Bilgehan Zorluoğlu Kalite Birim Sorumlusu
Dilek Saçu Başhemşire
M. Yasin Erzin Yardımcı Hizmetler Sorumlusu

 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ
EKİP ÜYELERİ GÖREVLERİ
A.Atakan Karaeminoğulları Başhekim
Bilgehan Zorluoğlu Kalite Birim Sorumlusu
Muharrem Çetinkaya Bilgi İşlem Sorumlusu

 

 

TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ EKİBİ
EKİP ÜYELERİ GÖREVLERİ
A.Atakan Karaeminoğulları Başhekim
Bilgehan Zorluoğlu Kalite Birim Sorumlusu
Meriç Öztürk Biyomedikal Cihaz Teknisyeni
M. Yasin Erzin Yardımcı Hizmetler Sorumlusu

 

HASTA HAKLARI EKİBİ
EKİP ÜYELERİ GÖREVLERİ
A.Atakan Karaeminoğulları Başhekim
Harika Çevikel Başhekim Yardımcısı
Bilgehan Zorluoğlu Kalite Birim Sorumlusu
Melek Pişkin Halkla İlişkiler

 

ADVERS ETKİ SORUMLUSU
EKİP ÜYELERİ GÖREVLERİ
Dursun Yarımca Eczacı
Dilek Saçu Başhemşire

 

TIBBi ATIK TOPLAMA EKİBİ
EKİP ÜYELERİ GÖREVLERİ
Metin Demir Temizlik Personeli
Kürşat Madran Ameliyathane Görevlisi